พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


หุ้นกู้พฤกษา 5,000 ล้านบาท ยอดจองสูงกว่า 3.5 เท่า

25 September 2012 10:50 PM


ดูแกลเลอรี่

พฤกษา ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย จำหน่ายหุ้นกู้พฤกษา มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท ผลตอบรับดีเยี่ยมมียอดจองซื้อสูงถึง 3.66 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่จัดสรรได้

 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากการเปิดขายหุ้นกู้พฤกษา เมื่อวันที่ 17-20 กันยายน ที่ผ่านมา  ได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี  การที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มาจากความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยที่มีต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการบริหารงาน วิสัยทัศน์ และผลประกอบการของบริษัทฯ  ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนให้บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาที่โครงการอยู่อาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ถึงแม้บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปลายปี 2554 แต่บริษัทฯ ก็สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว  โดยจะเห็นได้จากการที่ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ A แนวโน้มลบ เป็น แนวโน้มคงที่ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของตลาดในโครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษาได้เป็นอย่างดี โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ระยะสั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อระดับหนี้สินรวมของบริษัทฯ”

 

นายสุรพันธ์ ปูรณคุปต์ SVP ผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายสุรเดช  เกียรติธนากร ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ สายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของพฤกษา เปิดเผยร่วมกันว่า “ผลของการจัดจำหน่ายนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งนักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนรายย่อย โดยในส่วนของนักลงทุนสถาบัน มีความต้องการลงทุนหุ้นกู้ทั้งรุ่น 3.5 ปี และ 5 ปี เฉลี่ยสูงถึง [3.66] เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่สามารถจัดสรรให้ได้”

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use