พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง”

20 September 2012 10:50 PM

ดูแกลเลอรี่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในโครงการ "รวมแรงไทย รักษาน้ำใสทุกคูคลอง"  จากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง จัดโดยกระทรวงการคลัง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลคูคลองหลังการขุดลอกเสร็จสิ้นทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการดูแลคูคลอง โดยพฤกษา ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลคลอง 3 ดำเนินการฝึกสอนสอนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ  บรรยายความรู้เกี่ยวกับ 5 ส. และสอนการวัดระดับน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำให้ชุมชนรู้จักดูแลคูคลอง

 กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ของบริษัทฯ ที่ดำเนินนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use