พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา จัดโครงการ แนวร่วมดูแลคูคลอง ผนึกชุมชน ป้องกันน้ำท่วม

13 September 2012 12:00 AM


ดูแกลเลอรี่

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงการคลัง สถาบันไทยพัฒน์ฯ และอบต. คลองสาม จัดโครงการ “แนวร่วมดูแลคูคลอง” ที่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง  ตำบลคลองสาม ซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง มีเป้าประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกชุมนุมให้ร่วมมือกันปกป้อง ฟื้นฟู ดูแลคูคลอง เพื่อไม่ให้เกิดมหาอุทกภัยเช่นปีที่ผ่านมา งานนี้มีทีมวิทยากรสอนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ  บรรยายความรู้เกี่ยวกับ 5 ส. และสอนการวัดระดับน้ำ และทิศทางการไหลของน้ำ เพื่อให้ความรู้กับเด็กๆ และสมาชิกในชุมชน

โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ที่ดำเนินนโยบายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use