พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “เพิร์ล แบงก์ค็อก”

24 December 2018 9:50 AM

image:title

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก   ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของพฤกษา โดยมี ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม นางสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม พร้อมผู้บริหารระดับสูง และพนักงานบริษัทในเครือพฤกษา เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ ในการนี้นายทองมาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย  

                                                                       

                                                                                     

                                                                                     

จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 25 ปีพฤกษา  ภายในนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวประวัติบริษัทฯ และการนำเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมาแสดงในงาน  ซึ่งพฤกษา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2536 โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด ด้วยเจตนารมย์ที่อยากให้คนไทยได้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ  มีบ้านที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุด จากจุดเริ่มต้นในวันนั้นถึงปัจจุบัน พฤกษาส่งมอบที่อยู่อาศัยคุณภาพให้แก่คนไทยไปแล้วมากกว่า 200,000 ยูนิต

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการ กล่าวว่า “ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา พฤกษามีส่วนส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง  ควบคู่กับการพัฒนาและการรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งทางด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง โปร่งใส  และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท  ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพฤกษา ที่ได้รวมพนักงานที่ทำงานกระจายอยู่ตามสำนักงานต่างๆ ให้มาอยู่ร่วมในอาคารสำนักงานใหญ่แห่งเดียวกัน ณ อาคาร “เพิร์ล แบงก์ค็อก”

สำหรับอาคาร “เพิร์ล แบงก์ค็อก”  มีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานพาณิชย์สูง 25 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้นเป็นที่จอดรถ พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 56,000 ตารางเมตร  ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากไข่มุกทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นอัญมณีสวยหรูและทรงคุณค่า  โดยที่มาของชื่อ “เพิร์ล แบงก์ค็อก”นั้น  ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่รุงเทพมหานครและเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่โดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม  พื้นที่อาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง คือพื้นที่ “Pearl Dome”  ด้านหน้าอาคาร ซึ่งออกแบบให้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ด้วยโครงสร้างเหล็กปราศจากเสาภายใน ใช้สำหรับจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ พื้นที่ส่วนที่สอง ได้แก่ " Pearl Tower"  ที่ออกแบบให้เป็นอาคารสำนักงานเกรด A ตามมาตรฐานอาคารเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับGold ซึ่งU.S. Green Building Council (USGBC) เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานอาคารสีเขียวในประเทศสหรัฐอเมริกา ในอาคาร “เพิร์ล แบงก์ค็อก” จึงเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรที่ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานอาทิ การใช้ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพติดตั้งเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ (Daylight sensor) ติดตั้งหลอดไฟ LED เลือกใช้กระจกกันความร้อน และใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ พร้อมมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น”

                                                                                      

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use