พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษาแถลงมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

14 October 2011 12:00 AM

ดูแกลเลอรี่

14 ตุลาคม 2554- พฤกษา แถลงมาตรการดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกค้า พนักงาน และประชาชน พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ แม้มีอุปสรรคทำให้การช่วยเหลือล่าช้าและไม่ทั่วถึง

 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน พฤกษาได้เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในโครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษา   พนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการที่อยู่อาศัยของบริษัทฯ โดยได้ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ลูกค้าในโครงการของพฤกษา  บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทราย เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมโครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัย และจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำสำหรับสูบระบายน้ำออกภายนอกพื้นที่โครงการ
สำหรับโครงการที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแล้ว เนื่องจากเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน บริษัทฯ ได้บรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าด้วยการเร่งสูบน้ำออกจากโครงการ การจัดส่งถุงยังชีพไปให้ รวมทั้งประสานงานเพื่อช่วยเหลือในการอพยพตามความต้องการของลูกค้า หรือตามความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วม
พนักงานพฤกษา บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือพนักงานด้วยการมอบถุงยังชีพให้กับพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ตลอดจนมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับผลกระทบภายหลังจากน้ำลดแล้ว
ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการของพฤกษา และประชาชนทั่วไป บริษัทฯ ได้ร่วมสมทบทุนเงินบริจาคในโครงการ “วุฒิสภาช่วยน้ำท่วม” และสนับสนุนน้ำดื่มให้กับศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมทั้งมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

“บริษัทฯ มีความเสียใจต่อเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น และเร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้า พนักงาน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างดีที่สุด แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการช่วยเหลือหลายประการ เช่น วัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันน้ำท่วมหายากและไม่เพียงพอ ของใช้สำหรับอุปโภค-บริโภคเริ่มขาดตลาด ฯลฯ ทำให้การช่วยเหลือล่าช้าและไม่ทั่วถึง แต่พนักงานและเจ้าหน้าที่ของพฤกษาทุกคนยินดีและเต็มใจช่วยเหลือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างสุดความสามารถ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้วางแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภายหลังจากน้ำลดด้วย ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโปรดติดต่อมาที่Pruksa Contact Center 1739 ซึ่งได้ขยายเวลาการให้บริการเป็น 24 ชั่วโมงตลอดเดือนตุลาคมนี้” นายทองมา กล่าวเสริม

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use