พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  เข้ารับประทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

25 March 2014 10:50 PM

ดูแกลเลอรี่

 ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  เข้ารับประทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ์  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เข้ารับประทานปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม   จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ด้วยผลงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่น โดยการนำเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยมาใช้ จนทำให้พฤกษา เรียลเอสเตท ประสบความสำเร็จก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย และนับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่สองที่ได้รับ  โดยในปี 2555 ได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นใบแรก

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use