พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษามอบทุนการศึกษา 415 ทุน สร้างอนาคตแก่เยาวชน

20 June 2011 12:00 AM

นายทองมา   วิจิตรพงศ์พันธุ์    ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  (คนกลาง) และคณะผู้บริหาร ของบริษัทฯ ร่วมพิธีมอบทุนพฤกษาครั้งที่ 10 ประจำปี 2554 “ 10 ปี ทุนพฤกษา สร้างอนาคต”  โดยมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรลูกค้า บุตรพนักงาน และโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโครงการของบริษัทฯ  จำนวนทั้งสิ้น 415 ทุน มูลค่า 1.48 ล้านบาท  เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนและช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครอง   ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ Yes, we care ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ชุมชนและสังคมอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use