พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด

16 January 2014 4:45 PM

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใน “โครงการร่วมมือการพัฒนาการให้บริการการขอไฟฟ้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการให้บริการการใช้ไฟฟ้าในโครงการของพฤกษา เรียลเอสเตท แบบบูรณาการ เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างฉับไว  และรองรับการขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด และปริมณฑล มากขึ้นในปีนี้

 

โครงการ ร่วมมือการพัฒนาการให้บริการการขอใช้ไฟฟ้าโครงการหมู่บ้านจัดสรร กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครอบคลุมพื้นที่ทุกจังหวัด ที่นอกเหนือไปจากพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้ข้อตกลงความรับผิดชอบการให้บริการร่วมกัน หรือ SLA – Service  Liability  Agreement รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานให้บริการเดียว (Single Contact)   ณ  สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   ในการยื่นคำร้อง รับชำระเงิน และออกแบบ ระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกโครงการอย่างมีส่วนร่วม.

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use