พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


ทองมา มุ่งมั่นพัฒนาตอบแทนสังคม มอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” 23.96 ล้านบาท ผ่าน 37 องค์กรชั้นนำ

23 June 2014 9:57 AM

image:title

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบเงินส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม ครั้งที่ 5 ประจำปี 2557” จำนวน 23.96 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการศึกษา มูลนิธิ และองค์กรสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวม 37 แห่ง โดยมีผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ร่วมในพิธี

“ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ด้วยเจตนารมณ์ของนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ที่ต้องการบริจาคเงินส่วนตัว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา การศึกษา และสังคม ผ่านมูลนิธิ สถาบันการศึกษา และองค์กรต่างๆ โดยในปีนี้ ได้บริจาคเงินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและการเผยแพร่พระศาสนาให้แก่ 6 องค์กร บริจาคเงินเพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา ผ่านสถาบันการ ศึกษาต่างๆ 12 สถาบัน และบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือด้านสังคม ผ่านมูลนิธิและองค์กรต่างๆเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม เด็ก ผู้ด้อยโอกาส พร้อมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลต่างๆ แก่ 19 องค์กร โดยในปี 2557 นี้บริจาคเงินรวมมูลค่า 23.96 ล้านบาท หากนับตั้งแต่ปี 2553-2557 นายทองมา ได้บริจาค “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ให้แก่องค์กรต่างๆ มากกว่า 40 องค์กร เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 77.36 ล้านบาท

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use