พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา เรียลเอสเตท สร้างคน สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนพฤกษา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

10 September 2014 1:23 PM


นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) มอบ “ทุนพฤกษา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 13” แก่นิสิต/นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 7 สถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวนทั้งสิ้น 24 ทุน รวมเป็นเงิน 1.1 ล้านบาท

โครงการ “ทุนพฤกษา” เป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 13 ปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ซึ่งบริษัทฯได้มอบทุนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปแล้วก่อนหน้านี้ จำนวน 477 ทุน เป็นเงิน 2.4 ล้านบาท โดยปีนี้รวมแล้วมอบทุนทั้งสิ้น 501 ทุน เป็นเงิน 3.5 ล้านบาท

ขึ้นข้างบน


กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use