พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Customer Service Supervisor
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • วางแผนการปฏิบัติงานบริหารลูกค้าก่อนการโอนให้สามารถรับผิดชอบงานได้ครอบคลุมโครงการที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งควบคุมและร่วมในการติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการเพื่อให้ทันและพร้อมต่อการให้บริการลูกค้าและการโอน
 • วางแนวทางและจัดสรรการปฏิบัติงานในการบริหารส่วนบริการลูกค้า
 • ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงานซ่อมบำรุงหลังหมดระยะประกันและงานต่อเติมบ้าน
 • ตรวจสอบการสรุปผลการทำงานบริการลูกค้าประจำสัปดาห์ / เดือน / ไตรมาส
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้านการบริหารโครงการ บริการลูกค้า และบริหารคำร้องเรียนไม่น้อยกว่า 6 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use