พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Engineering Manager (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม)
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

บริหารบุคลากรในฝ่าย (วิศวกร และพนักงานเขียนแบบ) ให้คำนวณออกแบบบ้านได้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม และอยู่ในงบประมาณที่เหมาะสมพร้อมทั้งสามารถนำไปก่อสร้างและผลิตที่โรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรับผิดชอบในงานพัฒนาการออกแบบ ตลอดจนสรรหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการก่อสร้าง รวมไปถึงการลงนามรับรองแบบก่อสร้างนั้นๆ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารงานออกแบบโครงสร้างบ้านด้วยระบบผนังรับแรง และระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ให้สามารถนำไปใช้ดำเนินการก่อสร้างได้อย่างถูกต้อง
 • ลงนามแบบก่อสร้างบ้าน
 • ประสานงานกับโรงงานพรึคาส เพื่อออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปให้พร้อมต่อการผลิต
 • ศึกษาค้นคว้านวัตกรรมใหม่ทางวิศวกรรม เพื่องานออกแบบที่ทันสมัยและลดต้นทุน
 • ประสานงาน และให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมให้กับหน่วยงานอื่น เพื่อนำไปสู่การปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญโยธา
 • มีประสบการณ์ออกแบบอาคารโดยเฉพาะบ้าน หรือทาวน์เฮาส์ หรือคอนโดมิเนียมอย่างน้อย 7 ปี
 • สามารถเดินทางไปสำรวจโครงสร้างตามโครงการต่างๆของบริษัทได้
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลำนักงานใหญ่ ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use