พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

VP, Business
วันที่เปิดรับสมัคร
7 ตุลาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจ (กลยุทธ์ แผนธุรกิจ แผนงาน แผนการปรับปรุงและพัฒนา ฯลฯ)  ของทั้งบริษัทตลอดจนติดตามผลการดำเนินการของทุก SBU/BU เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำกับดูแลการวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
 • ศึกษาข้อดี ข้อด้อย อุปสรรคและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท
 • ให้คำแนะนำ SBU/BU ในการกำหนดเป้าหมาย ผลสำเร็จของแต่ละสายงานที่เชื่อมโยงกันเพื่อการบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำ SBU/BU เพื่อแก้ปัญหาการไม่สอดคล้องกันของเป้าหมายอันส่งผลกระทบต่อเป้าหมายธุรกิจโดยรวม
 • ตรวจสอบติดตามการบรรลุกลยุทธ์ขององค์กร รายงานแผน และผลของตัวชี้วัดตามกลยุทธ์หลัก
 • ประชุม ชี้แจงกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารระดับสูง
 • พัฒนาโปรแกรมและแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์บริษัทฯ
 • ศึกษาและหาเครื่องมือกำหนดกลยุทธ์มาใช้
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือ วิศวกรรมศาสตร์
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289 (เฉพาะสมัครงานเท่านั้น)
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use