พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Land Application Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินงานด้านขอใบอนุญาตต่างๆ เพื่อได้รับใบอนุญาตจัดสรร ใบอนุญาตจดทะเบียนอาคารชุด และโฉนดแปลงย่อยได้ตามกำหนดและเป้าหมายการรับรู้รายได้ของบริษัท รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
 • ยื่นออกโฉนดแปลงย่อย / ระบบไฟฟ้า / ระบบประปา
 • ยื่นขออนุญาตอื่น
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 27- 35 ปี
 • มีประสบการณ์การขออนุญาตเกี่ยวกับการขออนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีความรู้ในเรื่องระเบียบขั้นตอนในการขออนุญาตเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ การติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลำนักงานใหญ่ ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use