พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Brand & Advertising Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

รับผิดชอบด้านการจัดการงานโฆษณาและกิจกรรมส่งเสริมการขายในภาพรวม โดยประสานงานระหว่าง SBU และเอเจนซี่โฆษณา หาข้อมูลคู่แข่งเพื่อกำหนด Position ของ Brand รวมทั้ง Theme ที่จะดำเนินการโฆษณาและกำหนดรูปแบบของ Promotion ที่เหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ประสานงานและปฎิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในการทำ Advertising & Promotion
 • ประสานงานกับ SBU ในการออกแบบและผลิตชิ้นงานเพื่อส่งเสริมการขาย
 • ประสานงานระหว่าง SBU และ Media Agency เพื่อจองสื่อประเภทต่างๆ
 • รับผิดชอบการออกแบบสื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งสื่อ online สิ่งพิมพ์และ Multimedia
คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด นิเทศศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ หรือการจัดEvent ทางด้าน Marketing 7  ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลำนักงานใหญ่ ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use