พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


QC Supervisor (โรงงานพรีคาส)
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ควบคุมตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้จากการผลิตของโรงงานตามประเภทผลิตภัณฑ์ Precast 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • จัดทำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า
 • ดำเนินการเก็บข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ ตรวจสอบคุณภาพและนำเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพในการผลิต
 • ดำเนิน ทบทวนการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุหลักที่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 6 ปีขึ้นไปด้าน การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานผลิตแผ่น Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
 • ทำงาน 6 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
คุณพวงเพชร
089-968-3601
Poungphet_B@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use