พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Sales Supervisor
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

        ควบคุม ดูแลและร่วมในการวางแผน และปฎิบัติงานขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ธุรกิจกำหนด รวมทั้งรับผิดชอบความถูกต้อง รวดเร็วในการดูแลลูกค้า การจัดทำเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารงานขาย ในระดับปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
 • ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขายตามโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายการขายที่ได้รับ
 • บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด
 • ประชุมเพื่อรับนโยบาย รวมถึงแจ้งเป้าหมาย นโยบายบริษัท%
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาดหรือสาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์การขายด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบอย่างน้อย 6 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use