พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


M&E Project Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการในส่วนของงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล ทั้งภายในผลิตภัณฑ์ (เช่น บ้าน) และภายในโครงการเพื่อเป็นไปตามแผน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนและบริหารจัดการด้านไฟฟ้าสุขาภิบาล ทั้งแผนงานและงบประมาณ
 • แก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนและยอดโอนตามเป้า
 • ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 • จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฎิบัติงานในโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าประปาและสุขาภิบาล
 • สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าในภาพรวมโครงการ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • ประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้าง 5  ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
คุณพวงเพชร
089-968-3601
poungphet_b@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use