พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Planning & Coordination Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • วางแผนการก่อสร้างในโครงการที่รับผิดชอบ ตรวจสอบความคืบหน้าวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับโครงการและทำการปรับปรุงแก้ไขแผนการก่อสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมจัดทำแผนโครงการและวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนงาน ทั้ง Annual Plan , Material Plan , Construction Plan
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานขาย การตลาด แผนการโอนบ้าน เพื่อการจัดทำแผนงานได้อย่าง เหมาะสมและสอดคล้องต่อกัน
 • ตรวจสอบแผนในการสั่งวัสดุก่อสร้างเปรียบเทียบกับแผนงานการก่อสร้าง  (Activity release and MRP run) ให้มีความ สอดคล้องกัน
คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรี  หรือโท เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านโยธาหรือก่อสร้างหรือวางแผนโครงการก่อสร้าง 5 ปีขึ้นไป
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลำนักงานใหญ่ ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use