พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Construction Management Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
1 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน
 • วางแผนการก่อสร้าง ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฎิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในภาพรวม และติดตาม วิเคราะห์หาสาเหตุกรณีที่การปฎิบัติจริงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมในการว่างแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฎิบัติงานก่อสร้างในภาพรวมและการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าใช้ในโครงการ
 • ประสานงานกับวิศวกรหรือช่างที่รับผิดชอบหน้างานโครงการ เพื่อให้การนำวัสดุอุปกรณ์ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์สาเหตุกรณีที่การปฎิบัติจริงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • กำหนดแผนมาตรฐานคุณภาพโครงการแต่ละประเภท เพื่อให้ขั้นตอนชัดเจนเข้าใจง่าย
 • ควบคุมดูแลการประเมินคะแนนคุณภาพของโครงการที่รับผิดชอบและจัดส่งรายงานผลให้แก่ผู้บริหารทราบ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ ด้านโยธาหรือวางแผนงานก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use