พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Production Engineer
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

   รับผิดชอบงานควบคุมการปฏิบัติการผลิตของคนงาน และทีมงานภายใต้การบังคับบัญชาให้สามารถผลิตได้ตามแผน และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • ควบคุมต้นทุนการผลิตไม่ให้เกินต้นทุนมาตรฐาน
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • บริหารทีมงาน
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปด้าน การบริหารงานก่อสร้าง
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานผลิตแผ่น Precast จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใบประกอบวิชาชีพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
คุณพวงเพชร
089-968-3601
Poungphet_B@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use