พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

BD-Marketing & Research Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
15 มิถุนายน 2563
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการสำรวจข้อมูลทางการตลาด, ลูกค้า หรือคู่แข่งกัน นำไปสู่การพัฒนาจัดทำ Business Model (Product & Segmentation) ให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจ เพื่อการแข่งขันทางการตลาด พร้อมทั้งสำรวจสภาพทางการตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อประกอบการทำ Feasibility Study รวมถึงการรวบรวมข้อมูลด้านการตลาด เพื่อหาข้อได้เปรียบในการออกแบบ Product ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า เพ่ื่อการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนทางธุรกิจ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • จัดทำรายละเอียดข้อมูล Demand & Supply คู่แข่งขันจาก SWOT Analysis เพื่อการแข่งขันทางการตลาด และดำเนินการไปสู่การจัดทำ Business Model
 • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด และสำรวจสภาพทางการตลาดและคู่แข่งขัน เพื่อประกอบการทำ Feasibility Study
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมูลนำไปสู่การพัฒนารูปแบบโครงการให้เหมาะสมกับ Project Concept ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้
 • ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบสินค้าใหม่ๆ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด การพัฒนาธุรกิจ หรือวิเคราะห์โอกาสด้านอสังหาฯ 5 ปี ขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
081-802-3038
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 8-18 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าประจำโครงการ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use