พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Construction Management Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
7 ตุลาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

วางแผนการก่อสร้างคอนโด ทั้งเพื่อการกำหนดแผนการปฎิบัติงานและที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในภาพรวม และติดตามวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่การปฎิบัติจริงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ประสานงานและเตรียมข้อมูลเพื่อการก่อสร้างและการขาย
  • ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของงานภูมิสถาปัตย์ รวมถึงงานตกแต่ง และอุปกรณ์ในสำนักงานขาย ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดอยู่เสมอ
  • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดหาผู้รับเหมา เพื่อการซ่อมแซมสำนักงานขาย
คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือเกี่ยวกับการก่อสร้าง

-  มีประสบการณ์อย่างน้อย 6 ปี งานด้านการควบคุมงานก่อสร้างแนวสูง/งานคอนโด และการประสานงานโครงการก่อสร้าง 

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289 (เฉพาะสมัครงานเท่านั้น)
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use