พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Safety Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • วิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เพื่อชี้บ่งอันตราย และประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย รวมทั้งวิเคราะห์กำหนดแผนงานตรวจสอบและกำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการ และข้อเสนอแนะมาตราการความปลอดภัยต่อหน่วยงานต่างๆ
 • เสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย กำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
 • ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตรายของการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญซ้ำๆ
 • เสนอแนะและติดตามให้นายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขและปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย
 • วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ
 • การศึกษา:ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาอาชีวอนามัยหรือที่ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ หรือเกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในงานก่อสร้างหรือในโรงงาน 2 ปีขึ้นไป
 • ปฎิบัติงาน 5 วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์) 
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลำนักงานใหญ่ ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use