พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Assistant Company Secretary
วันที่เปิดรับสมัคร
15 มิถุนายน 2563
วัตถุประสงค์งาน

ดูแลการประชุมของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นและกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการบริษัท เพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 • จัดประชุมให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
 • บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 • แจ้งมติและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
 • ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย
 • ประสบการณ์ ด้านกฎหมายหรือด้านกฎหมายมหาชนหรือกฎระเบียบ ตลท.และกลต. 10 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
081-802-3038
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการส่วนลดเพื่อที่อยู่อาศัย
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use