พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Project Standard Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
18 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน

     ศึกษาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการคอนโดฯให้เป็นมาตรฐานของบริษัทฯและประกาศใช้เพื่อให้การบริหารโครงการแต่ละ SBU มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนของ Project Life Time, คุณภาพการก่อสร้าง,  Best Practice, Tools ในการบริหารโครงการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  • ศึกษากระบวนการทำงานทุกขั้นตอนของการบริหารโครงการ เริ่มตั้งแต่ kick off ที่ดิน, การจัดจ้างผู้ออกแบบ จัดจ้างผู้รับเหมา การออกแบบคอนโด การขออนุญาต EIA การขออนุญาตก่อสร้าง กระบวนการก่อสร้าง กระบวนการตรวจคุณภาพ กระบวนการโอนห้อง 
คุณสมบัติ
  • ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารโครงการดีขึ้น เช่น ระบบ I-Inspection, I-Construction, Implement, Microsoft Project เป็นต้น
  • เป็นผู้ช่วยในการจัดทำวิเคราห์ข้อมูลเชิงสถิติและสรุปผล เพื่อเป็นข้อมูลให้ Manager นำไปวิเคราะห์ผลและสร้างวิธีการดำเนินงานแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
  • ปริญญาตรีขึ้นไป
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือวิทยาศาสตร์สถิติ หรือที่เกี่ยวข้อง

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use