พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Business Development Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
18 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน

บริหารจัดการและวางแผนการปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินการในการลงทุนในธุรกิจใหม่ และรูปแบบการประเมินการลงทุนทางธุรกิจแต่ละประเภทให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและกำไรที่เพิ่มมากขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางแผนการปฎิบัติงานของหน่วยงานเพื่อให้การวิเคราะห์การกำหนดรูปแบบการลงทุนทางธุรกิจเป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ประเมินโอกาสและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นของช่องทางต่างๆ รวมทั้งเปรียบเทียบแนวทางในการลงทุนแต่ละประเภท
 • ควบคุมความถูกต้องในการเตรียมข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนให้รวดเร็วขึ้น
 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ด้านการเงิน หรือบริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะด้าน Feasibility Study (อสังหาริมทรัพย์แนวสูง)
 • มีทักษะการสือสารภาษาอังกฤกษ ดีมาก
 • ประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือพัฒนาองค์กร หรือวิเคราะห์การลงทุน 10 ปี ขึ้นไป
 • ประสบกาณ์ด้านการซื้อที่ดิน และการติดต่อขอใบอนุญาตต่างๆ 3ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-298-0101 ต่อ 2515
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use