พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Estimate Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
14 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

รับผิดชอบการวางแผนและบริหารจัดการงานด้านงบประมาณราคาเพื่อการจัดทำงบประมาณก่อสร้าง รวมทั้งดำเนินการควบคุมและบรหารจัดการให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการงานจัดทำงบประมาณก่อสร้าง ควบคุมติดตามงานให้ได้ตามแผน
 • ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของการถอดแบบ BOQ
 • ตรวจสอบสรุปการปรับปรุงข้อมูลราคาต้นทุนบ้านให้เป็นปัจจุบัน
 • พัฒนาระบบกระบวนการปฎิบัติงานประมาณราคาและจัดทำงบประมาณการก่อสร้าง
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • ประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง หรือการประมาณราคา 8 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ทำงาน 6 วัน
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
089-968-3601
recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use