พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Maintenance Manager
วันที่เปิดรับสมัคร
20 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

รับผิดชอบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงรักษาโรงงาน Precast และอุปกรณ์ที่รับผิดชอบเพื่อให้เป็นไปตามแผนและเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำหนดแนวทางการพัฒนางานเพื่อสร้างประสิทธิภาพการทำงานในฝ่าย
 • บริหารการทำ Preventive Maintenance ให้เป็นไปตามแผน และเพื่อลดการ Break down
 • บริหารการใช้งบประมาณของฝ่ายซ่อมบำรุงให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
 • นำเสนอรายงานการทำ PM และเครื่องจักร Breakdown ประจำสัปดาห์
 • ประสานงานกับแผนกจัดซื้อและ Sourcing เพื่อช่วย Support ในเรื่องอะไหล่
 • บริหารและควบคุมการจัดหาและการจัดเก็บ Spare Part ให้เหมาะสม

ร่วมวางแผนด้านความปลอดภัยกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัท

คุณสมบัติ
 • การศึกษา:ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า หรือเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าหรือเครื่องกล 13 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 2-3 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงงาน Precast (ลำลูกกา,นวนคร)
ติดต่อ
คุณอนุสรณ์
065-517-3289
recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use