พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Secretary (เลขานุการผู้บริหาร)
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบการเป็นเลขานุการให้แก่ผู้บริหาร โดยดำเนินประสานงานเพื่อการนัดหมาย ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมเกี่ยวกับเอกสารเข้าออก ดำเนินการเพื่อการจัดประชุมของผู้บริหาร
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • ประสานงานเพื่อนัดหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • จัดเก็บรายงานการประชุมเพื่อใช้อ้างอิง
 • ตรวจสอบ ควบคุมและดำเนินการด้านเอกสาร
 • บันทึกการนัดหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
 • อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • บุคลิกดี, สามารถพูด, อ่าน, เขียน ภาษาอังกฤษและ ใช้ MS Office ได้ดี
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลำนักงานใหญ่ ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use