พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Sales Representative (คอนโดมิเนี่ยม)
วันที่เปิดรับสมัคร
15 มิถุนายน 2563
วัตถุประสงค์งาน
 • รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ให้บริการลูกค้าในการจอง
 • บริหารจัดการงานขาย
 • ศึกษารายละเอียดของสินค้า คู่แข่ง
 • ให้บริการลูกค้าในการทำสัญญา
 • ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน
 • รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า
คุณสมบัติ
 • จบใหม่ – อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานขาย หรืองานบริการลูกค้า 
 • มีบุคลิก มนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการสื่อสารได้ดี
 • มีใจรักงานขายและงานบริการ
 • สามารถทำงานตามโครงการของบริษัทฯได้ และสะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้
 • ปฎิบัติงาน 6 วัน (หยุดวันธรรมดา)
 • หากมีประสบการณ์ ขายบ้านเดี่ยว คอนโดฯ ทาว์นเฮ้าส์ คอนโด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ปฏิบัติงาน
โครงการกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
081-802-3038
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 8-18 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าประจำโครงการ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use