พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

IT Application Development Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
7 ตุลาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

ควบคุมดูแลการพัฒนา Application ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในแง่ของระยะเวลาของโครงการ งบประมาณโครงการ รวมไปถึง Technology ที่ใช้ในการพัฒนา ให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทตาม IT Roadmap อีกทั้งร่วมพัฒนาระบบ และเป็นผู้คัดเลือกพนักงานนักออกแบบระบบ นักพัฒนาระบบ เข้ามาทำงานในบริษํท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมประชุมวางแผนงานกับทาง Business Analyst เพื่อประเมินแผนการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ ออกแบบระบบงาน และเครื่องมือให้ตรงกับความต้องการใช้งาน และเป็นไปตามแนวทางของ IT Master Plan
 • การออกแบบและพัฒนาระบบงานให้เป็นไปตาม Standard และ WI รวมถึงต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของ Business และ Technology ในอนาคต
 • ควบคุมการทำงานและวางแผนการทำงานของทีมย่อย ในการพัฒนาระบบงาน ให้เป็นไปตามความถูกต้องและกฎระเบียบของบริษัท
คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสามารถเขียนโปรแกรมด้านการออกแบบและพัฒนาระบบอย่างน้อย 6 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
089-9683601
Poungphet_b@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 8-18 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าประจำโครงการ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use