พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Business & Operation Strategy Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
24 มีนาคม 2563
วัตถุประสงค์งาน

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่จำเป็น รวมทั้งร่วมในการวิเคราะห์วางแผนกลยุทธ์และเป้าหมายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนประสานงานเพื่อการติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษาข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนกลยุทธ์ เป้าหมายธุรกิจ 
 • ศึกษาข้อดี ข้อด้วย อุปสรรคและโอกาส รวมถึงวางแผนกลยุทธ์เป้าหมายธุรกิจของทั้งบริษัท 
 • ประสานงาน เพื่อติดตามข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และคอยติดตามภาพรวมทั้งบริษัท เพื่อจัดทำรายงาน/ผลของตัวชี้วัดตามกลยุทธ์
 • อธิบายหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป้าหมายตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับ BSC เพื่อปรับการดำเนินการ
คุณสมบัติ
 • วุฒิปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา หรือ IE
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถใช้ โปแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ SWOT วางแผนกลยุทธ์ หรือกำหนดตัวชี้วัด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 8-18 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าประจำโครงการ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use