พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Supply Chain Demand Manager/ Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
1 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งในส่วนที่เป็น Demand Side และ Supply Side ตลอดจนบูรณาการความต้องการทรัพยากรทั้ง 2 ด้าน ให้มีความสอดคล้องกันทั้งเป้าหมายช่วงเวลาในการผลิตหรือช่วงเวลาที่ทำให้เกิดผลสำเร็จ โดยดำเนินการวิเคราะห์ หารือและประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ศึกษากระบวนการปฏิบัติงานภายในบริษัททั้ง Supply Side และ Demand Side รวมถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการศึกษา วิเคราะห์และบูรณาการความต้องการในการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสม
 • วิเคราะห์และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบูรณาการทั้งของฝั่ง Demand & Supply ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง สามารถนำไปสู่การตัดสินใจของคณะกรรมการได้
 •  วิเคราะห์และจัดทำ Supply Chain Interation Plan ทั้งแผน 5 ปี 3 ปี 1 ปี และรายเดือน เพื่อการนำเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ประเมิน และบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศ่สตร์ สาขาโยธา, สาขา Industrial Engineer, สาขา M&E หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน S&OP, วางแผนการก่อสร้าง หรือ Material Planning อย่างน้อง 7 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารจัดการ อย่างน้อย 3 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use