พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Architect Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
1 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการวางแผนและผลิตแบบเพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือเพื่อการขออนุญาตหรือเพื่อการนำไปปฏิบัติงานในกระบวนการต่อไป โดยรับผิดชอบจัดทำแบบลงในระบบอย่างถูกต้อง ทันตามกำหนดเวลาในการใช้งาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วิจัยด้านการตลาดจากหน่วยงาน /สถาบันองค์กรต่างๆรวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทันสมัยด้านสถาปัตยกรรม
 • นำข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นประโยชน์ในการออกแบบ
 • บริหารจัดการให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
 • หาวิธีการและวัสดุใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หรือลดต้นทุน
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม หรือ ด้านการตลาด สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิจัยด้านการตลาด 5-7 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use