พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Land Application Specialist (เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ)
วันที่เปิดรับสมัคร
1 กันยายน 2562
วัตถุประสงค์งาน

ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมาย ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานขอใบอนุญาต รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ต้องขอใบอนุญาตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการต่างๆ ในขั้นตอนต่อไปได้ตามแผน ตลอดจนร่วมในการแก้ไขปัญหาและประสานงานด้านเอกสารที่จำเป็นต้องส่งให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมวางแผน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้ได้ใบอนุญาตตามแผนงาน
 • ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์และร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนากระบวนการขอใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านติดต่อราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ดิน และการขออนุญาตอย่างน้อย 7 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
089-9683601
Poungphet_b@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use