พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

EVP Accounting (รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชี)
วันที่เปิดรับสมัคร
24 มีนาคม 2563
หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานด้านบัญชี ของพฤกษาโฮลดิ้ง และ พฤกษาเรียลเอสเตท ในการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานที่รับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
 • จัดทำแผนพัฒนาระบบงานของสายงาน การนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ รวมทั้งแผนธุรกิจ
 • กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของสายงานให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจ และแผนปฏิบัติของสายงาน
 • วางแผนการบริหารจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานด้านบัญชี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีมาตรฐานด้านบัญชี
 • ร่วมกำหนดและทบทวนกลยุทธ์หลัก ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมายของบริษัทในแต่ละปี เพื่อนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจของแต่ละสายงาน
 • กำกับดูแล ควบคุมและติดตามผลการดำเนินงานของสายงานที่รับผิดชอบให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมายบริษัทฯ
คุณสมบัติ

Qualifications/Requirements

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญาโท  สาขาบัญชี / การเงิน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี การเงิน ไม่น้อยกว่า 10 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือในงานที่รับผิดชอบไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีภาวะผู้นำสูงในการบริหารงานด้านบัญชีและต้นทุน รวมทั้งความสามารถในการประยุกต์ พัฒนาแนวคิดและวิธีการทางบัญชี ไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและสนับสนุนธุรกิจได้ในสถานการณ์ต่างๆ
 • CPA (Certified Public Accountants) จะได้รับการพิจารณษเป็นพิเศษ
 • มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การตัดสินใจ การจัดการที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการทีม แลพนักงาน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
คุณวันวิสาข์
090-1984039
wanwisa_p@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 8-18 วัน
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use