พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Land Acquisition Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
19 เมษายน 2560
วัตถุประสงค์งาน

สรรหา และเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งตรวจสอบที่ดินเป้าหมาย ทำเลและเอกสารสิทธิต่างๆ เพื่อการดำเนินการซื้อขายและได้ที่ดินตามกฎหมาย รวมทั้งร่วมในการประสานงานกับหน่วยงานภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบสภาพที่ดินเป้าหมาย
 • ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับที่ดินแต่ละทำเล
 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิของที่ดิน และภาระผูกพันของที่ดิน
 • เจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหางานสรรหาที่ดิน
 • ประสานงานเพื่อทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์
 • จัดทำฐานข้อมูลที่ดินให้ถูกต้องครบถ้วน
คุณสมบัติ
 • การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหา คัดเลือกที่ดิน หรือที่เกี่ยวข้อง 5-7 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ (SM Tower)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use