พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

VP, Legal
วันที่เปิดรับสมัคร
1 กรกฎาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

กำกับดูแลงานกฎหมาย สัญญาทุกประเภท งานคดีและที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริหารงานคดีของทนายความทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนปฏิบัติงานในส่วนงานเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำปรึกษาในด้านที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

กำกับดูแลงานกฎหมาย สัญญาทุกประเภท

 • กำกับดูแลการจัดทำสัญญาและนิติกรรมต่างๆ ของบริษัทให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมาย
 • ควบคุม แก้ไข และบริหารจัดการสัญญาทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องที่มีความสำคัญหรือมีกระทบสูง

ให้คำปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ด้านกฎหมาย

 • ให้คำปรึกษากับหน่วยงานที่มีการร้องขอ และติดตามความคืบหน้าจนกว่าจะแล้วเสร็จ
 • ดำเนินงานประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งด้านกฎหมาย สัญญา งานคดีและที่เกี่ยวข้อง

กำกับดูแลงานด้านคดีความ และในส่วนงานเลขานุการบริษัท

 • กำกับดูแลคดีของทนายความทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับคดีความต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งกรณีลูกค้าร้องเรียนบริษัทต่อ สคบ.
 • กำกับดูแลเอกสารการประชุมของบริษัท และผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด รวมถึงบริหารจัดการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ เนเติบัณฑิต หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านกฎหมาย งานคดี สัญญา หรือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างน้อย 12 ปี และด้านบริหารจัดการอย่างน้อย 6 ปี 
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก )
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าประจำโครงการ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use