พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน


Land Acquisition Officer
วันที่เปิดรับสมัคร
6 กรกฎาคม 2560
วัตถุประสงค์งาน

ตรวจสอบที่ดินจัดทำและควบคุมฐานข้อมูลที่ดินของบริษัทให้ถูกต้อง ครบถ้วน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เขียนตำแหน่งที่ดิน รูปร่างของที่ดิน และรายละเอียดการเสนอขายในระบบ PS Workflow และ โปรแกรมแผนที่ Arcview
 • พิมพ์และรวบรวมรายละเอียดที่ดิน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 • ตรวจสอบสภาพที่ดินเป้าหมาย
 • สนับสนุนการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงานที่รับผิดชอบและนำเสนอเพื่ออนุมัติ
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหา คัดเลือกที่ดิน หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
สถานที่ปฏิบัติงาน
ลำนักงานใหญ่ ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก (Pearl Bangkok)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
065-517-3289
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • กองทุนประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use