พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

วัฒนธรรมพฤกษา

วัฒนธรรมพฤกษา

"ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนาฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงานฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนาลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน"

ค่านิยมพฤกษา

มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า Customer Focus

เรามุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่า และบริการที่ประทับใจ

สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ Creative Innovation

เราคิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมายและประทับใจลูกค้า

ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม Collaboration

เราร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า

มีวินัยปฏิบัติงาน Discipline

เรามีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงาน ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ

ยึดมั่นจริยธรรม Ethics

ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use