คอนโดมิเนียม


new project

Condominium : IVY Ampio

Think ... What is the meaning of THE BEST?... THE BEST is not only to be seen,THE BEST is not only to be touched, THE BEST must be felt by heart... IVY AMPIO

Start at 6.8 MB

Condominium : IVY Thonglor

At the cutting edge of Thonglor metropolitant, IVY THONGLOR is a selected few residence who strives to understand what resident needs, starting from living environment of the project which should response to resident’s nature expressions of life, to human living need which are both ARTISTIC and SIMPLE, FUNCTIONAL and IMAGINATION, HARMONY and COMFORT, ESTHETICS and PERFORMANCE, STYLE and ELEGANCE. These are the important elements that emerge from the IVY design philosophy, “The Idolized Living”

Start at 4.29 MB

Condominium : IVY Pinklao

IVY PINKLAO ULTIMATE LIVING ... ULTIMATE PINKLAOA new flagship contempory building with the upscale masterplanned neighborhood of all suite.Ready to move in Start 6.39 MB

Start at 6.39 MB

Condominium : IVY China Town

อำนาจและบารมี เป็นสิ่งที่ได้สั่งสม สำหรับ 19 ครอบครัวที่ "ใช่" เท่านั้นที่จะได้ครอบครองที่สุดแห่งความรุ่งโรจน์

Start at 25 MB

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use