พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Society & Environment

พฤกษา เรียลเอสเตท ส่งต่อความรู้ มอบหนังสือและอุปกรณ์การเรียนแก่น้องๆ ที่ขาดแคลน

26 June 2013 12:00 AM

เร็วๆ นี้ (26 มิ.ย. 56) พฤกษา เรียลเอสเตท นำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่ได้รับบริจาคจากนักเรียนและผู้ปกครองในงานทุนพฤกษา ครั้งที่ 12 ประจำปี 2556 ที่ผ่านมา ส่งมอบต่อให้แก่น้องๆ ที่หมู่บ้านเด็กโสสะ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.สมุทรปราการ เพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งต่อความรู้และสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านหนังสือ

กิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ในด้านการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

Top

Back

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use