พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Society & Environment

พฤกษา รับประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ

13 March 2013 12:00 AM

       เมื่อวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้ารับประทานประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญ จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้ความร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งโครงการบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ด้านการช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

 

       ทั้งนี้ สภากาชาดไทย จะมอบประกาศเกียรติคุณชั้นสามัญให้กับองค์กรที่มีการจัดกิจกรรมจัดหาผู้บริจาคโลหิตเป็นหมู่คณะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างสม่ำเสมอยาวนานมากกว่า 5 ปี รวมปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาคเกินกว่า 1,000 หน่วย

Top

Back

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use