พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ SET Sustainability Awards 2017 และ Thailand Sustainability Investment

15 November 2017 9:08 AM

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจพฤกษา เรียลเอสเตท  และ นายคมกริช นงค์สวัสดิ์ รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดองค์กรกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบรางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star จากนายชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ "หุ้นยั่งยืน" จากนางเกศรา มัญชุศรี  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยทั้ง 2 รางวัล นับเป็นเครื่องการันตีว่าพฤกษา ผู้นำอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น ควบคู่ไปกับการสร้าง “คุณค่าร่วมกับสังคม” อย่างต่อเนื่อง

 

ทั้งนี้ รางวัล SET Sustainability Awards 2017 ประเภท Rising Star ในกลุ่ม Market Cap 30,000-100,000 ล้านบาท เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบริษัทจดทะเบียนที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างโดดเด่น   สำหรับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือ "หุ้นยั่งยืน" เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัท ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน และโปร่งใส

Top

Back

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use