1
ข้อมูลส่วนตัว
2
รายละเอียดที่ดิน
3
อัปโหลดเอกสาร
4
ยืนยันข้อมูล
สำหรับผู้ขายใหม่

ความสัมพันธ์กับเจ้าของที่ดิน
ข้อมูลส่วนตัว*
 
เบอร์ติดต่ออื่นๆ
Line ID
กรณีขายในนามนิติบุคคล
รายละเอียดที่ดิน
ใส่จำนวนเนื้อที่
 
 
ราคาต่อไร่
ราคาต่อ ตร.ว.
มูลค่ารวม
จังหวัด*
เขต/อำเภอ*
แขวง/ตำบล*
ถนน
อัปโหลดเอกสาร
01 แผนที่*
อัปโหลดภาพแผนที่*
 
ภาพแผนที่ตัวอย่าง
คลิก ปุ่มกำหนดที่ดิน เพื่อทำการกำหนดที่ดินของคุณ โดยการ
คลิกลากเส้นลง Google map เริ่มจากจุดแรกให้บรรจบกัน
ตามขนาดพื้นที่ที่ดิน ก็จะได้พื้นที่ที่ดินที่คุณต้องการเสนอขาย
คลิก ปุ่มลบที่ดิน เมื่อต้องการลบออก
Loading...
02 โฉนดที่ดิน
 
03 ระวางที่ดิน
 
04 เอกสารอื่นๆ
 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ดิน

ตรวจสอบข้อมูลลงขายและยืนยัน

รายละเอียดการขาย
คุณเป็น
-
ความสัมพันธ์กับเจ้าของที่ดิน
-
ชื่อ
-
นามสกุล
-
อีเมล
-
เบอร์มือถือ
-
เบอร์มือถือสำรอง
-
Line ID
-
กรณีขายในนามนิติบุคคล
-
รายละเอียดที่ดิน
ไร่
-
งาน
-
ตร.ว.
-
ราคาต่อไร่
NaN
ราคาต่อ ตร.ว.
NaN
มูลค่ารวม
NaN
จังหวัด
-
เขต/อำเภอ
-
แขวง/ตำบล
-
ถนน
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
อัปโหลดเอกสาร
โฉนดที่ดิน
ระวางที่ดิน
เอกสารอื่นๆ
การเสนอขายที่ดินแปลงนี้
ท่านทราบจากสื่อใด
โปรด คลิก √ ยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขการลงทะเบียนเสนอขายที่ดินและรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ศึกษาได้ที่ https://www.pruksa.com/privacy-policy
ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดิน
@Pruksaland
พฤกษารับซื้อที่ดิน
ขอบคุณค่ะ เราได้รับการเสนอขาย
ที่ดินของท่านเรียบร้อยแล้ว
กรุณาบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อติดต่อกับบริษัท
ลงทะเบียนกับเรา
เพื่อความสะดวกในการลงขายครั้งถัดไป
รหัสผ่าน*
ยืนยันรหัสผ่าน*
เราจะทำการส่งอีเมล ข้อมูลการขายของคุณ
ให้ทางอีเมล 
คุณสามารถบันทึก ข้อมูลการขาย
เป็นรูปภาพ ไว้ในมือถือ
และเครื่องคอมพิวเตอร์
© Copyright Pruksa 2023. All Rights Reserved.