เปิดจองโครงการใหม่ บ้านเดี่ยว "อิสระของการใช้ชีวิต" เดอะแพลนท์ รังสิต-คลอง3