พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ลงทะเบียน

กรุณาเลือกโครงการที่สนใจ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด โปรดตรวจสอบด้านล่าง

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ


 


The Connect

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ้านพฤกษา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนในการร่วมกิจกรรม
เพียงจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายบ้านพร้อมที่ดิน จากโครงการ บ้านพฤกษา หรือ เดอะ คอนเนค ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ทุกโครงการที่ร่วมรายการ โดยลูกค้าจะต้องวางเงินจองตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยไม่มีเงื่อนไขคืนเงินจองไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2560 – วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยทุกๆยอดการโอน 500,000 บาท (มูลค่าบ้านจากราคาหน้าสัญญา) จะได้รับ คูปอง 1 ใบ  / 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล ร่วมรายการโดยเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ รายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนลงบนคูปอง โดยข้อมูลที่ระบุต้องถูกต้องและชัดเจน  และ ส่งคูปองที่กล่องรับชิ้นส่วน ณ โครงการ บ้านพฤกษา หรือ เดอะคอนเนค ทุกโครงการ ที่ร่วมรายการ จากนั้นเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะรวบรวมคูปองข้อมูลของผู้ร่วมรายการทั้งหมด  เพื่อนำมาจับรางวัลหาผู้โชคดีต่อไป
ลุ้นรางวัล 3 ครั้ง (โชค 3 ชั้น)
โชคชั้นที่ 1 : โปรโมชั่นของแต่ละโครงการ
โชคชั้นที่ 2 :  ทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล และ สร้อยทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 30 รางวัล (จับแจกทุกเดือน เป็นเวลา 3 เดือน) มูลค่ารวมกว่า 5,100,000
​โชคชั้นที่ 3 : จับรางวัลใหญ่ ครั้งสุดท้าย    ทองคำหนัก 50 บาท  จำนวน 1 รางวัล / ทองคำ 10 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวม 2,000,000 บาท  
รวมการจับรางวัลชิงโชค สำหรับโชคชั้นที่ 2 และ โชคชั้นที่3  ทั้งสิ้น 4 ครั้ง 
จับรางวัลครั้งที่ 1 : ชิงทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล และ สร้อยทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท สำหรับผู้จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 60 จับรางวัลวันที่ 11พ.ย. 60 ประกาศรางวัลวันที่ 25 พ.ย. 60 
จับรางวัลครั้งที่ 2 : ชิงทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล และ สร้อยทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท สำหรับผู้จองและทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างวันที่ 1 พ.ย. -30 พ.ย. 60 จับรางวัล 9 ธ.ค. 60 ประกาศรางวัล 23 ธ.ค. 60 
จับรางวัลครั้งที่ 3 : ชิงทองคำหนัก 5 บาท จำนวน 5 รางวัล และ สร้อยทองคำ หนัก 2 บาท จำนวน 30 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 1.7 ล้านบาท สำหรับผู้สำหรับผู้จองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ระหว่างวันที่ 1-31 ธ.ค. 60 จับรางวัล 20 ม.ค. 61 ประกาศรางวัล 30 ม.ค. 61 
จับรางวัลใหม่ครั้งที่ 4 : ชิงทองคำหนัก 50 บาท  จำนวน 1 รางวัล / ทองคำ 10 บาท จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท  สำหรับผู้สำหรับผู้ที่จองและทำสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างวันที่ 16 ก.ย. - 31 ธ.ค. 60 จับรางวัล 20 ม.ค. 61ประกาศรางวัล 30 ม.ค. 61 

เงื่อนไข
- ผู้มีสิทธิ์จับรางวัลต้องเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์ซื้อบ้านแล้ว ภายใน 30 วัน หลังจากประกาศผลรางวัลแล้วเท่านั้น
- จับรางวัล ณ โรงแรมริชมอนด์ โฮเทล เลขที่ 69/783-787 ถ.รัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  
- ประกาศรายชื่อผู้โชคดีให้ทราบ ณ จุดประชาสัมพันธ์ภายในโครงการของบริษัทฯและผ่านทาง  www.pruksa.com
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่นๆที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
- บริษัทฯเป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและ/หรือการจำหน่ายและหรือการให้บริการในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใด อันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
- ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุด เพียง 1 รางวัล เท่านั้น สำหรับการจับรางวัลใน   ครั้งที่1-ครั้งที่ 3 แต่ไม่ตัดสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลในครั้งที่ 4
- พนักงานและครอบครัวของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ บริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาดและสิ้นสุด