พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

เรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับบ้าน

หลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับบ้าน สิ่งดีๆที่พฤกษาแฟมิลีอยากมอบให้คุณ

พฤกษาใส่ใจ รณรงค์มาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM2.5

04 February 2019 5:03 PM

พฤกษาใส่ใจ ประชาชนและพนักงานรวมพลัง รณรงค์มาตรการลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
ดำเนินมาตรการเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและฝุ่นจากการก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยของพฤกษา ดังนี้ 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม โรงงาน Pruksa Precast ซึ่งเป็น Green Factory แห่งแรกในประเทศไทยที่มีโรงผสมคอนกรีตระบบปิด
จึงทำให้ไม่มีฝุ่น จากการผลิตคอนกรีต

 

 

ด้านการขนส่งและเดินทาง ได้ลดจำนวนเที่ยวการขนส่ง มีการตรวจรถขนส่งแผ่นพรีคาสท์ทุกคัน
และแก้ไขรถที่มีควันดำ, ปรับเปลี่ยนรถที่ใช้น้ำมันดีเซล เป็นรถที่ใช้ก๊าซแทน, รณรงค์ให้พนักงานไม่ติดเครื่องรถยนต์ทิ้งไว้เมื่อไม่จำเป็น
เพิ่มการพ่นน้ำที่ถนนและกองกรวดทรายให้มากขึ้น แนะนำผู้รับเหมาและคู่ค้าวัสดุก่อสร้าง ดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต์ รถบรรทุก
เครื่องจักรที่ใช้ในโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน รวมถึงการล้างถนนวันละสองครั้ง 

 

 

 

 

 

ด้านการก่อสร้าง ในบริเวณไซต์ก่อสร้างของทุกโครงการทั้งแนวราบและแนวสูง
ดูแลกวาดฝุ่น ฉีดน้ำล้างถนนทั้งบริเวณทางเข้าออกด้านในโครงการ
และจุดอื่นๆอย่างสม่ำเสมอ จัดทำบ่อล้างล้อสำหรับรถดิน รถบรรทุก เพื่อลดฝุ่นละอองและเศษดินในโครงการ 

 

 


กำหนดให้มีพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับการตัดวัสดุต่างๆและเพิ่มมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
อาทิ จัดทำผนังหรือข่ายกั้น ใช้ผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)ชนิดป้องกันไฟลามคลุมโดยรอบอาคารสูง
ใช้ผ้าใบห่อปิดคลุมวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่น 

 

 

 

นอกจากนั้น พฤกษาใส่ใจและห่วงใยต่อสุขภาพของพนักงาน จึงได้ประกาศให้พนักงานที่ตั้งครรภ์
และพนักงานที่มีโรคประจำตัวทางเดินหายใจ หรือได้รับผลกระทบทางสุขภาพ
จากปัญหาฝุ่นละอองให้ทำงานที่บ้านได้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ 


หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นและในส่วนของพนักงานที่มีบุตรที่เรียนหนังสือ และโรงเรียนประกาศให้หยุด
ก็สามารถทำงานที่บ้านได้ตามประกาศของทางรัฐบาล และจัดหาหน้ากาก N95 แจกให้พนักงานทุกคนเพื่อลดผลกระทบด้านสุขภาพด้วย
และให้ผู้รับเหมาจัดหาหน้ากากกันฝุ่น N95 หรือหน้ากากอนามัย 2 ชั้นให้แก่คนงาน 


บริษัทฯ จะติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อช่วยลดปัญหามลพิษร่วมกับทางกรุงเทพมหานครต่อไป
ซึ่งเป็นหนึ่งในการดำเนินการตามกรอบทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
เพื่อร่วมปกป้องชีวิตทุกคนจากมลพิษทางอากาศอย่างจริงจังด้านสิ่งแวดล้อม

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use