Concept

Moderate Urban Living

เน้นการออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยที่ประสานฟังค์ชั้นที่จำเป็น ต่อการใช้ชีวิตคนเมือง เข้ากับหลักการและเหตุผลของการอาศัยอยู่ร่วมกันของชุมชนอย่างลงตัวโดย

รองรับทุกไลฟ์สไตล์

โครงการแนะนำ
© Copyright Pruksa 2023. All Rights Reserved.